vad Г¤r en postorderbrud

Genast vet vi mer ifall svenskarnas sexliv

Genast vet vi mer ifall svenskarnas sexliv

En merpart av Sveriges hanar och kvinnor ar nojda med sitt sexliv. Hur mycket de inneha sex och ofta annat visar Folkhalsomyndighetens nya stora befolkningsundersokningen om sexuell och reproduktiv heja. Samtidigt finns stora problem – kvar 40 procent fran landets kvinnor har blivit utsatta forut sexuella trakasserier och overgrepp.

Det har gatt ungefar 20 ar darefter en statlig myndighet senast klev in i sangkammaren hos svenskarna forut att undersoka hur det star till med den sexuella halsan. Enar varenda det Folkhalsoinstitutet som kartlade sexualvanor i mitten kungen 1990-talet, denna gang har Folkhalsomyndigheten gjort en mer vida undersokning med fler fragestallningar och fler variabler och rapporten anses foljaktligen besta den forsta i sitt slag.

Sexuella trakasserier vanliga

Resultatet visar att tillika ifall den sexuella halsan generellt ar god sa finns stora skillnader. Det handlar om kon, alder, utbildningsniva och sexuell identitet som paverkar den sexuella halsan.

Cirka 40 procent av kvinnorna inneha utsatts pro sexuella trakasserier eller overgrepp och 7 procent har blivit tvingade till samlag. For man ar motsvarande siffor 9 procent pro trakasserier och overgrepp och 1 procent for valdtakt.

– Det har ej vilken rapport som helst. Det framkommer don som ej ar acceptabla och som vi tvungen tjanstgora med kungen bred front mot. Rapporten ar en faste forut en forandringsprocess som maste till overallt – gallande den statliga nivan, inom offentlig sektor och i det privata, sa Folkhalsomyndighetens generaldirektor Johan Carlson nar han presenterade rapporten i dag.

Prata icke till sex

  • Kvinnor langtar oftare engagemang och njutning forut sex. De har kant fysisk smarta intill eller efter sex, ej fatt orgasm, eller upplevt att det tagit lang tid att fa orgasm.
  • Mannen beskriver oftare att de langtar en sexpartner, de onskar ha fler partners, de har fatt orgasm snabbare an de velat, inte haft sex gallande de satt de ville eller till fyllest mycket.
  • Kvinnor kanner sig oftast fria att ta initiativ till sex, kan anfora nopp till sex, kan proponera hur de vill alska med och kan saga ifran ifall deras sexpartner vill gora nagot som de ej vill skapa.
  • Hanar sager att de aldrig eller sallan kan prata nix till sex.

– Vi tvungen forfragan oss varfor vi ej har kommit langre i jamstalldhetsarbetet och arbeta mer med att medvetandegora skillnaderna. Vi behover ocksa na killar och man i en annan grad. Undersokningen visar att tjejer och kvinnor har en oforvanskad medel till varden genom ungdomsmottagningar, modravard och gynbesok vilket unga killar och hanar saknar, anser Louise Mannheimer.

Porr och prestation

Bland hanar ar pornografianvandning vanligt, ungefar 70 procent uppger att de tittar gallande nagon form fran porr. Motsvarande siffra hos kvinnor ar 30 procent. I gruppen unga man, mellan 16-29 ar, anvander 41 procent porr dagligen eller eftertradande dagligen.

De som anvander porr ofta rapporterar mer missfrojd med det egna sexlivet. Frevkvent porranvandning kopplas samt till sexkop och problem med pro alltfor hoga sexuella prestationskrav.

– Det behovs mer vetande ifall hur porr paverkar personer i dag och vi skulle helst kika en speciell sammanstallning runtom det, anser Louise Mannheimer.

Nya arenor for sex

Dar emot finns lite skillnader mellan konen nar det galler anvandandet av digitala arenor for sexuella syfte. Har inneha alder mer signifikans. Yngre anvander sig oftare fran internet, mobil och appar pro sexuella aktiviteter.

Sa dessutom om jatte- inneha hant i samhallet som paverkat den sexuella halsan sedan den senaste befolkningsundersokningen forblir vissa saker konstanta i sangkammaren. Trots access till porrsurf, cybersex och tinderdating inneha antalet ganger svenskarna inneha sex varken okat eller minskat.

  • 20 procent av befolkningen har inte haft sex det senaste aret
  • 30 procent inneha det 1-3 ganger i manaden
  • 30 procent inneha det en gang i veckan eller mer.

Samt antalet kvinnor som gjort en abort ar likadan som vid forr besiktning, ungefar en tredjedel. Ungefar 30 procent fran kvinnorna inneha samt erfarit missfall.

Sex efter fodsel

P-pilleranvandningen bland kvinnor med hogre utbildning och hog inkomst ar lagre an hos de med kortare utbildning och lagre inkomst. Det forklaras enligt utredarna med att en okad fobi for hormonella biverkningar och okad erfarenhet om alternativa preventivmedel, som kopparspiral, i den forsta gruppen.

Nar det galler den kissbrides.com visa webbplats reproduktiva halsan rapporterar 26 procent fran kvinnorna att deras forlossningar medfort fysiska konsekvenser och 17 procent psykiska och/eller sexuella konsekvenser, bland annat pa grund av bristningar. Aven en mindre del av mannen rapporterar att deras narvaro vid forlossningen paverkat dem psykiskt eller sexuellt.

Vill vara medveten om mer

– Det galler all aldrar. Sa samt ifall ofta inneha hant inom omradet som blivit battre de senaste aren sa behover tillika de aldre erfarenhet. Har finns det oppningar pro varden. Vi vet ju samt att sexuell valbefinnande paverkas av andra sjukdomar och varden som har ett hogt tilltro hos allmanheten kan na fram, sager Louse Mannheimer.

Mer ifall undersokningen SRHR 2017

Enkaten skickades ut till 50 000 slumpmassigt utvalda personer mellan 16-84 ar hosten 2017. Sammanlagt valde 14 500 (31 %) fran de tillfragade att skrida in och respondera kungen den webbaserade enkaten.

Samt ifall det ar en relativt ledsen svarsfrekvens, 31 procent, anser Folkhalsomyndigheten att det motsvarar forvantning pro den arme typen fran undersokningar. Materialet ar samt viktat, vilket utfor att det kan anvandas som en nodvandig kunskapsbas forut allihopa aktorer inom omradet SRHR- sexuell och reproduktiv heja.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *