BlackFling visitors

El color de fons de la insignia canvia anualment

El color de fons de la insignia canvia anualment

Index

  • 1 Funcions
  • 1.1 Insignies
  • 1.2 Formats especials
  • 2.1 Significat de les abreviatures emeses del al i del 2003 al
  • 2.2 Sigles assignades als vehicles matriculats verso Transnistria verso nom de propietaris residents verso Moldavia
  • 2.3 Abreviatures utilitzades del 1999 al i arees de registre relacionades
  • 2.4 Acronims emesos del al i respectius districtes ovverosia municipis

Caracteristiques

Des de l’1 de , les plaques de registre de Moldavia consisteixen en una combinacio alfanumerica (segons l’esquema AAA 000 ) que ja mai identifica el districte. Els personatges son negres sobre blanc reflectant, en metall, ciononostante per la condotto lateral esquerra, sobre excretion fons blau, per la part superior la bandera de l’Estat ha substituit l’emblema nacional, quando que a la part inferior el logotip internacional del cotxe MD es mante en blanc. L’holograma de seguretat (superior) i l’adhesiu que certifica el control dels gasos d’escapament (inferior), ambdos posicionats entre lletres i numeros, b l’adopcio de la font FE-Schrift , representen b el maniera anterior . Les dimensions de les plaques estandard per verso vehicles de motor son de 520 ? 112 mm , les de les plaques amb caracters distribuits en dues linies (tambe a a vehicles de motor ) son de 245 ? 134 mm; les matricules de doble linia verso per (semi) remolcs i vehicles especials mesuren 340 ? 204 mm i 250 ? 204 mm respectivament.

Insignies

Des de l’1 de gener de 2017 s’ha fet servir una insignia circular a les plaques de matricula anteriors i posteriors, fabricada amb material resistent a agents externs. L’any de la seguent inspeccio tecnica i el numero de serie de la insignia s’imprimeixen al centre, dal momento che que a la vora s’indiquen els mesos d’inspeccio tecnica periodica de l’any seguent.

Formats especials

Els remolcs , inclosos els remolcs agricoles, poden tenir plaques amb caracters disposats en una oppure dues linies: en el primer cas el bloc alfanumeric es L 000 LL (0 = digit i L = lletra sequencial), en el segon cas la linia superior esta ocupada verso tres lletres, per la inferior hi ha la condotto blava seguida dels tres digits ( LLL / 000 ). Aquest darrer esquema tambe s’aplica verso les maquines agricoles , que tanmateix tenen la condotto blava verso la part superior esquerra i les lletres lleugerament mes petites que els numeros. En motocicletes , en canvi, les figures s’estampen a la linia superior i les lletres per la inferior. Les matricules de autopubblica del i les matricules dels autobusos del b lletres negres. Les plaques frontals dels cotxes oficials del president de la Republica (vegeu mes avall ) nomes tenen el fons amb la bandera nacional, sense numeros ni lletres. Es possible tenir plaques personalitzades, amb una combinacio estandard que consta de tres lletres i tres digits; previ pagament d’un recarrec, tambe es possible sou·licitar una serie que consta de tres lletres i una sola xifra, del tipus MMM 1 .

Modo finalitzat el

Del 30 de verso l’esquerra hi havia l’ escut nacional a la part superior i les lletres MD ( MLD fins al 1993 ) verso la part inferior, separades del bloc alfanumeric verso una linia negra vertical. La font utilitzada evo DIN . Les dimensions eren les mateixes que el format actual.

Des de l’1 de , les plaques s’havien modificat al costat esquerre, es a dir, col·locant les lletres “MD” en blanc verso la part inferior i l’escut estatal verso la part superior dins d’una branco blava. Les dues primeres lletres (verso excepcio de la capital Chi?inau, que nomes tenia una lletra: “C” o “K”) indicaven el districte ovvero municipi responsable del registre.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *